top of page

Gümüş Renkli Amalgam Dolgularımı Değiştirmeli Miyim?Amalgam güvenli, dayanıklı bir dolgu malzemesidir.

Amalgam; civa, gümüş, bakır ve kalay gibi metallerin sıkı ve sağlam şekilde kimyasal bağlanmasıyla oluşur ve 150 yıldan uzun bir süredir diş hekimliğinde güvenilir, uzun ömürlü dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Amalgam dolgular, sadece Amerika’da bugüne kadar 100 milyondan fazla insana uygulanmıştır.


İçeriğindeki civa sebebiyle çok tartışma konusu olan bu dolgularla ilgili uzun yıllar araştırma ve hasta takibi yapılmıştır. Yayınlanan raporlar ve dünyadaki büyük sağlık organizasyonlarının araştırmaları incelendiğinde amalgamın güvenilir ve efektif bir restoratif malzeme olduğu görülmektedir.


Amalgamın güvenilir olduğunu onaylayan sağlık kuruluşları şu şekildedir:

 • Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi,

 • Birleşik Devletler Halk Sağlığı Hizmetleri,

 • Dünya Sağlık Örgütü,

 • Birleşik Devletler Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri,

 • Ulusal Sağlık Enstitüleri,

 • Diş Hekimliği ve Çene Yüz Ulusal Araştırmalar Enstitüsü

 • Birleşik Devletler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bu sağlık kuruluşları halk sağlığı için, literatür taramalarını ve mevcut çalışmaları derleyip incelemeye devam etmektedir. Fakat şu ana kadar bu dolguların insan sağlığı için zararlı olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır [1].


Balık tüketiminde aldığımız civa miktarı, amalgam dolgudan dolayı alınan civa miktarından çok fazladır. Amalgamdan dolayı maruz kalınan civa, sağlık problemi yaratacak seviyenin çok altındır. Çünkü civa, ağız içerisinde dolgu kütlesi içerisinde muhafaza edilmiş durumdadır [2].


Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diş Hekimliği Birliği bu konudaki açıklaması şu şekildedir: “ Şu ana kadar amalgam restorasyonların sağlığa olumsuz etkisini rapor eden yayın yoktur. Amalgam dayanıklı ve maliyeti düşük bir dolgu malzemesidir. Fakat diş renginde olmaması dezavantajıdır” [3].


Tüketiciler Birliği, “Oldukça fazla çalışmaların olduğu bu alanda artık biliyoruz ki, amalgam dolgularınızın sizin sağlığınıza kötü etkisi yok. Estetik bölgeden uzak arka dişlerinizde yeni dolgulara ihtiyacınız varsa, en dayanıklı ve uygun seçenek olan amalgam restorasyonları düşünün” [4].


Amalgam sağlık problemiyle ilişkili değildir.

Aşağıda isimleri yer alan diş hekimliği alanı dışındaki saygın sağlık kuruluşları, amalgam dolguların nörolojik, dejeneratif, otoiümün ve psikolojik sendromlarla ilişkileri hakkındaki bilimsel literatürü bağımsız olarak incelemiş ancak bir ilişki bulamamıştır.

 • Alzheimer Derneği [5]

 • Amerikan Pediatri Akademisi [6]

 • Amerika Otizm Derneği

 • Amerikan Lupus Kuruluşu [7]

 • Mayo Klinik

 • ABD Ulusal Multipl Skleroz Derneği


Sonuç olarak uzun yıllar boyunca bu konuda yapılan hasta takipleri ve incelemeler, amalgam restorasyonların, hastalar için değeri, güvenli ve uygun maliyetli bir seçenek olduğunu göstermektedir. Diş hekiminiz, tedavinizde kullanılacak en doğru materyali, estetik ihtiyacınıza, dolgu yapılacak kavitenin büyüklüğüne, çiğneme yükünü karşılama durumuna ve sızdırmazlığın sağlanabilmesi kalan diş dokusunun durumuna göre karar verecektir. Sağlığınız için en iyisini diş hekiminize danışın.


KAYNAKLAR

[1] FDA Consumer Update, December 31, 2002.

[2] “Amalgam is a Safe and Durable Choice for Fillings”, 2013, Mayo Clinic.

http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/amalgam-is-a-safe-and-durable-choice-forfillings/.

Accessed on 5/19/17

[3] WHO Consensus Statement on Dental Amalgam. FDI World Dental Federation. FDI

World 6 (6), 9. Nov-Dec 1997.

[4] “Worried about mercury in your teeth?” Consumer Reports on Health, September 2015.

[5] Alzheimer’s Association. “Alzheimer’s Myths.” http://www.alz.org/alzheimers_disease_

myths_about_alzheimers.asp. Accessed May 19, 2017.

[6] Goldman LR, Shannon MW, Technical Report: Mercury in the Environment: Implications

for Pediatricians. Pediatrics 108(1):197-205, 2001.

[7] Lupus Foundation of America Website, “What causes Lupus”

http://www.resources.lupus.org/entry/what-causes-lupus, Accessed May 19, 2017

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page